”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä”

Kyösti Kallion sanat Nivalan kirkossa 5.5.1918

Tasavallan 4. presidentti

Kyösti Kallio oli pitkän linjan poliitikko, jonka uran keskeisin toiminta-ajatus oli itsenäisyyden vahvistaminen eheyttämällä yhteiskuntaa taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon kautta. Kallion elämäntyön merkitys korostui erityisesti rauhallisen kehityksen jaksoina, jolloin hänen sitkeytensä ja päämäärätietoinen sovittelevuutensa pääsivät parhaiten oikeuksiinsa. Talvisodan ajan presidenttinä Kallio oli erityisesti kansan rohkaisija ja moraalinen selkäranka.

Yhdessä Kallion toimintaa ja elämää kuvaavan aikajanan ja keskeisen elämäkertakirjallisuuden kanssa sivustolla syntyy kokonaiskuva hänen elämästään ja aikakaudestaan.

Kaisa ja Kyösti Kallion kirjeenvaihto 1904-1937 julkaistaan sivustolla kokonaisuudessaan. Puolisokirjeenvaihdossa näkyy kaksi tunteikasta, henkisesti rikasta ja eettisesti lujaa persoonallisuutta. Tulevan presidenttiparin kirjeet kertovat, mistä arkeen on ammennettu tekemisen usko.

Kari Hokkasen Kallio-elämäkerta 1986 on ensimmäinen tieteellinen elämäkerta ja kokonaiskuvaus. Saatesanoissaan Hokkanen osoittaa kiitollisuutta, että hän voi elää itsenäisessä, henkisesti vapaassa ja aineellisesti hyvinvoivassa tasavallassa, josta on kiittäminen Suomen kansaa ja sen valitsemia viisaita ja kaukonäköisiä johtajia. Hänen mielestään yksi heistä on Kyösti Kallio, suuri suomalainen ihminen, poliitikko ja valtiomies.