Sivuston tekijät

Keskipohjanmaa- säätiön rahoittaman sivuston päätoimittaja on dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa.

Teknisestä toteutuksesta vasta Edita Publishing Oy:n tiimi, jota on vetänyt kustannusjohtaja, dosentti, VTT Raimo Savolainen. Teknistä toteutusta on johtanut kehityspäällikkö Juha Stenroos. Aineiston sijoittamisesta sivustolle on vastannut verkkotoimittaja Hanna Ahlavuo.

Sivusto sijoitetaan Keskustan ja Maaseudun arkiston palvelimille.

Aineiston hankintaa ovat olleet tukemassa useat tahot.

Sivuston päätoimittaja Tytti Isohookana-Asunmaan johdolla hankkeeseen on saatu mukaan Kallion perhettä ja sukulaisia, Kallio-museo ja sukuseura ja tätä kautta erilaisia aineistoja.

Kyösti Kallion sukuseura on luovuttanut laajan kirjeenvaihtoaineiston julkaistavaksi. 3000 kirjettä on alkuperäisistä dokumenteista puhtaaksikirjoittanut Kyösti Kallion pojan tytär Maria Liisa Kallio, joka on aikaisemmin julkaissut kirjeitä Kaija Valkosen kanssa teoksissa ”Uskon että paikkasi on siellä” (Kirjapaja 2010) ja ”Viikon perästä tulen kotiin” (Kirjapaja 2010). Kallio-sukuseuran puheenjohtaja Minna Pajamies on ollut mukana hankkeessa. Alkuperäisaineisto on luovutettu Kansallisarkistoon.

Professori Kari Hokkanen on antanut luvan Kallio-elämäkertansa julkaisemiseen sähköisessä muodossa.