Kirje 1918-9-7, Helsinki

Rakkaimpani! ”Olen taas täällä H:ssä. Täällä ovat asiat kehittyneet niin nopeasti, että hallitusmuotokysymys on ollut toisessa lukemoisessa. Huomenna ratkaistaan asia ja jäänee asia maalaisliittolaisien ratkaistavaksi. Wastuu on suuri, vaikka kansan tunnesyiden tiedämme olevan puolellamme. Talouden suhteen huomautan vielä jo ennen puhuttuja seikkoja, joihin lienet jo ryhtynyt ja osan teettänytkin nim: Ohria vedettävä myllylle nyt heti, koska siellä oli kaksi kuivaa riihtä. Riihet heti ahdettava uudelleen. Maantie tehtävä, joka jäi kesken. Auraus alettava kuten Matille neuvoin. Mutta myös Korpihaalla oikeastaan jo ennen aurausta pantava pyörtänö turppaat kasoihin tunkijoita varten. Tästä en muistanut puhua. Parasta on nostaa ne hyviin kasoihin ne laidat, joissa on auravako, siis siltä laidalta, josta nyt vuorollaan auraus aloitetaan ja sitten toiselta laidalta heti kun pelto on aurattu. Iisakin on käytävä ohjaamassa.”