Kirje 1921-5-23

TERVEYSLAUTAKUNNAN RAPORTTI Kunnallislautakunnan puheenjohtajaMaanviljelijä, ministeri K.Kallio
Kunnallislautakunta tämän kuun 20 päivänä tarkastaessa Malisjoen varrella olevien talojen karjatarhoja ym. silloin havaitsi, että Teidänkin karjatarhasta hevostallin puolelta, pitkin maantien ojaa valuu jokeen lika -ja lantavesiä pilaamaa joen vettä, jota alempana olevat käyttävät taloudessaan, vieläpä ruoka- ja juomavetenä. Tämän poistamiseksi lautakunta määräsi laitettavaksi erityisen virtsa ja likakaivon tallitarhaan tai sen muuten järjestämään niin, että epäkohta poistuu. Myöskin kunnallislautakunta määräsi karjanavetan ja karjaladon välisen maantien ojan sekä siitä tien poikki laskuojan avaamaan ja mainitun navetan ja ladon väliselle taipaleelle panemaan niin korkean sekä tiheän lauta-aidan että lautatarha tulee sillä suojatuksi ohitse kulkevan yleisön nähtäviltä. Kun sikatarhan pitäminen jo mainituista syistä on terveyshoitosäännön 15 pykälän vastainen jokirannalle niin sovitettuna, että siat ovat välittömässä yhteydessä joen kanssa ja tilaisuudessa sotkemaan settä, niin määräsi lautakunta tämänkin epäkohdan korjattavaksi. Tämän kaiken saan täten lautakunnan päätöksen mukaisesti tiedoksenne ilmoittaa sekä, että korjaukset on toimeenpantavat ensi kesäkuun 10 pv mennessä, jolloin tarkastus toimitetaan.
H.G Olkkonen