Kirje 1922-5-12, Helsinki

Rakkaimpani! ”Ennen kuin saat tämän kirjeen, saat kuulla ehkä telefoonilla, että hallitus on jättänyt eron. Huomenna on lisäksi välikysymys esillä. Holsti saa vielä erikseen epäluottamuslauseen. Niin olemme taas hallituskriisissä. En pääse lähtemään, vaikka tämä asia on selvä, kun maanantaina tulee Wiron valtion päämies sekä maatalousministeri, jota täytynee minun pitää vieraana. Tulen juuri hallituksesta erokirjaa jättämästä. En vielä tiedä, mitä presidentti sanoo. Syd terveiset KyöstiltäsiJK. Seuraavan pyhän aikana saan olla enempi kotona. Sano Kivilpellolle, ettei rasiteta Wankkaa kovin raskaiden karhien vedättämisellä kääntäjää ja vieterikarhia vain Hankmoa saa ajaa”