Kirje 1924-9-2, Helsinki

Rakkaimpani! ”Warmaan kauhistut luettuasi Weikolle ja Kivipellolle osoittamani kirjeet työsuunnitelmistani. Se merkitsee, että miehiä on pidettävä, mutta toivottavasti voit kasakat kotoa siirtää Mehtälään, jossa valmistellaan maita kevättä varten. Rahanmenoja on niin, että huimaa päätä, mutta ne ovat hoidettava, tai muuten tulee kalliimmaksi. Wielä ei ole rahan puutetta, mutta jos tulee niin rukiita on takimmaisista ladoista vietävä osuuskauppaan.