Kirje 1925-9-22, Helsinki

Rakkaimpani! ”Nyt olen lopullisesti päättänyt, että lähden täältä torstaina ja tulen siihen pakkoluovutuslautakunnan kokoukseen joka alkaa kello 4 j.p.p. Nivalan asemalla. Tosin minun on vaikea saada vaatimukseni kirjalliseen muotoon, mutta kun meidän maiden arviointi tapahtunee vasta maanantaina,niin ehdin tehdä siihen mennessä, koska voin kartan avulla ilman mittauksiakin alueet ja haitat määritellä. Jos Mehtälän kartta on annettu harjoittelijoille niin pitäisi se ehdottomasti noutaa sieltä, sillä minulla tulee suuria hankaluuksia Mehtälän viemäriojien suhteen. Oikeastaan olisi hyvä, jos tulisin päivää ennen, koska tarvitsisi vähän neuvotella muidenkin kanssa, mutta kun on torstaina istuntopäivä, niin en pyrkine pois siitä, jotta voin olla levollisemmin maanantaihin. Huomauta Jennille, että varustautuu tätä kokousta varten ja neuvottelee Juolan kanssa. Kivimäen maat on parasta mitä voi olla, joten hän voi vaatia 15,000 mk hehtaarilta. Meidän maasta en vaadi kuin 10,000 mk. Walitkoon maanomistajien asiamiehen arviointilautakuntaan. Meidän kai on tyydyttävä läsnäolijoiden päätökseen. – Pian siis tavataan. Syd. terveiset Kyöstiltäsi”