Helsingin senaatin hoitaminen

Kallio ryhtyi johtamaan Helsingin senaattia 15.4. yhdessä muutaman senaattorin kanssa.