Kallion I hallitus

Pääministeri 14.11., kun muodostettiin Kallion I hallitus.