Kallion II hallitus

Pääministeri 31.12, kun muodostettiin Kallion II hallitus.