Kallion IV hallitus

Pääministeri 7.10., kun muodostettiin Kallion IV hallitus.