Kallion puhe radiossa

Heti rauhan tultua hän piti radiopuheen, jossa korosti tärkeimmän, itse kansan, sen kansallistunteen ja kunnian säilyneen ”kirkastuneina ja entistä määrätietoisempina tulevista tehtävistään”. Oli koottava voimat jälleenrakennukseen. Erityisesti presidentti korosti siirtoväen aseman järjestämistä oikeudenmukaisella tavalla.