Kauttakulkusopimus Saksan kanssa

Kauttakulkusopimus Saksan kanssa tapahtui ilman Kallion ainakaan aktiivista myötävaikutusta.