Kulkukomitean mietintö

Kallion johtama kulkulaitoskomitea jätti mietintönsä loppuvuonna 1936 ja sen pohjalta numeroitiin Suomen valta- ja kantatiet vuonna 1938.