Kulkulaitoskomitean puheenjohtajaksi

Kallio puheenjohtajaksi toukokuussa 1932 kulkulaitoskomiteaan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Suomen päätieverkon järjestämiseksi siten, ettei se kilpailisi rautateiden kanssa.