Monarkismin vastustus

Vastusti monarkismia puolueensa linjan mukaisesti ja erosi 17.8. suomettarelaisen Juho Kusti Paasikiven johtamasta senaatista, joka pyrki tekemään hesseniläisestä prinssistä, Friedrich Karlista Suomen kuninkaan.