Osuuskassojen Keskuslainarahaston hallintoneuvoston jäseneksi

Osuuskassojen Keskuslainarahaston hallintoneuvoston jäsen vuoteen 1937.